Arany

Az arany a természetben elemi állapotban előforduló, a történelem kezdetei óta ismert, jellegzetesen sárga nemesfém, a periódusos rendszer 79. eleme. Vegyjele Au. Latin neve: Aurum

Előfordulás & Élettani hatások

Föld - ásványok Az aranytartalmú készítményeket ízületi betegségek gyógyítására napjainkban is hatékonyan alkalmazzák. A fogorvoslásban nemesfém-jellegéből adódó kis reakcióképessége, nem allergén jellege valamint könnyű alakíthatósága miatt nagy a szerepe. Az aranynak n
 • Angol név: gold
 • Vegyjel: AU
 • Rendszám: 79
 • Relatív atomtömeg: 196.99
 • Sűrűség: 19,3 g/cm3
 • Szín: Fémes sárga
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: 1064 C°
 • Forráspont: 2856 C°
 • Fajhő: 129,1 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [Xe] 4f14 5d10 6s1
 • Elektronpályák: 6
 • Vegyértékelektronok: 79
 • Oxidációs szám: 3.1
 • Elektronegativitás: 2.3
 • Ionizációs energia: 890 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: 166 pm
 • Kovalens sugár: 134 pm C°
 • Atomsugár: 144 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: 3.1
 • Hővezetőképesség: 318 W/mK
 • Elektromos vez. képesség: -
 • Felezési idő: 195Au - 186,1 nap I 196Au - 6,183 nap I 197Au - Stabil I 198Au - 2,69517 nap I 199Au - 3,169 nap
 • Izotópok tömegszáma: 196.9666
 • Izotópok gyakorisága: 195Au - szintetikus I 196Au - szint. I 197Au - 100% I 198Au - szintetikus I 199Au - szint.

Csoport

Átmenetifémek

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Lapcentrált köbös