Bróm

A bróm (nyelvújításkori magyar nevén: büzeny) a periódusos rendszer VII. csoportjába, a halogének közé tartozó kémiai elem. Vegyjele Br, rendszáma 35. Standard hőmérsékleten és nyomáson vöröses-barna színű, könnyen párolgó, maró, mérgező folyadék. Tulajdonságai átmenetet képeznek a klór és a jód tulajdonságai között. A brómot egymástól függetlenül két kémikus is izolálta: Carl Jacob Löwig 1825-ben és Antoine Jérôme Balard 1826-ban, nevét az ógörög βρῶμος (bromosz = bűz) szóból kapta, ami az erős kellemetlen szagára utal.

Előfordulás & Élettani hatások

Föld - tengerek Elemi bróm nagyon veszélyes méreg. Tüdővizenyőt, elemi és vegyületekben található bróm a férfiaknál impotenciát okoz. A gyógyszeriparban nyugtatóként használják a bróm vegyületeit.
 • Angol név: bromine
 • Vegyjel: BR
 • Rendszám: 35
 • Relatív atomtömeg: 79.9
 • Sűrűség: 3,12 g/cm3
 • Szín: Gáz, folyadék: vörösbarna Szilárd: fémesen csillog
 • Szag: Maró, klórhoz hasonló
 • Olvadáspont: -7 C°
 • Forráspont: 58 C°
 • Fajhő: 647,3 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [Ar] 3d10 5s2 4p5
 • Elektronpályák: 3
 • Vegyértékelektronok: 35
 • Oxidációs szám: ± 1,5
 • Elektronegativitás: 2.8
 • Ionizációs energia: 1139 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: 185 pm
 • Kovalens sugár: 114 pm C°
 • Atomsugár: 114 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: ± 1,5
 • Hővezetőképesség: 0,122 W/mK
 • Elektromos vez. képesség: -
 • Felezési idő: 79Br - Stabil I 81Br - Stabil
 • Izotópok tömegszáma: 78,9183 I 80,9263
 • Izotópok gyakorisága: 79Br - 50,54% I 81Br - 49,46%

Csoport

Halogének

Halmazállapot

Folyékony

Kristályszerkezet

Rombos