Klór

A klór a periódusos rendszer kémiai elemeinek egyike. Vegyjele Cl, rendszáma 17. Régies magyar elnevezése a halvany. Standard nyomáson és hőmérsékleten sárgászöld színű, erősen mérgező kétatomos gáz. A klór a hetedik főcsoport eleme, azaz a halogének közé tartozik, közülük a második legkönnyebb. A periódusos rendszerben a kén és az argon között helyezkedik el. Vegyértékelektron-szerkezete 3s2 3p5. A periódusos rendszer elemei közül a klórnak a legnagyobb az elektronaffinitása, egyben a harmadik legnagyobb elektronegativitású elem a fluor és az oxigén után. Ennek köszönhetően a klór erős oxidálószer, szabad állapotban ritka, legtöbbször csak vulkanikus gázokban található meg elemi formában.

Előfordulás & Élettani hatások

Föld - vulkáni gázok, tengerek Ipar - vegyipar Az élő szervezetek számára létfontosságú elem. A kloridionok sejt töltésének beállítását szolgálják. Az elemi klór igen mérgező, belélegezve a tüdőt, és a nyálkahártyát roncsolja.
 • Angol név: chlorine
 • Vegyjel: CL
 • Rendszám: 17
 • Relatív atomtömeg: 35.45
 • Sűrűség: 2,9 g/dm3
 • Szín: Cseppfolyósított, sárgászöld színű klór nyomás alatt, lezárt kvarcüveg ampullában
 • Szag: Szúrós szagú
 • Olvadáspont: -101 C°
 • Forráspont: -34 C°
 • Fajhő: 478,2 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [Ne] 3s2 3p5
 • Elektronpályák: 3
 • Vegyértékelektronok: 17
 • Oxidációs szám: -1,-3-,5,-7,1,3,5
 • Elektronegativitás: 3
 • Ionizációs energia: 1251 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: 175 pm
 • Kovalens sugár: 99 pm C°
 • Atomsugár: 99 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: -1,-3, -5, -7, 1, 3, 5
 • Hővezetőképesség: 8,9 mW/mK
 • Elektromos vez. képesség: -
 • Felezési idő: 35Cl, 37Cl -Stabil I 36Cl - 3,01*105 év
 • Izotópok tömegszáma: 34,96885 I 36,9775
 • Izotópok gyakorisága: 35Cl - 75,53 I 36Cl - mesterséges I 37Cl - 24,47

Csoport

Halogének

Halmazállapot

Gáz

Kristályszerkezet

Rombos