Vas

A vas fémes tulajdonságú kémiai elem, rendszáma a periódusos rendszerben 26, atomtömege 55,845 g/mol. A vegyjele Fe, ami a latin ferrum szóból ered, nyelvújításkori neve vasany. Elemi állapotban szürkésfehér, szívós, jól alakítható fém. A földkéreg 4,8% vasat tartalmaz különböző vegyületek alakjában, elemi vas a természetben nem található (eltekintve a meteoritvastól). Az elemek közül ennél több csak oxigénből, szilíciumból és alumíniumból van. A vas ipari fontosságú elem. Érceiből redukálással állítják elő. Először a nyersvasgyártási eljárással nyersvasat, öntészeti célra öntöttvasat, az acélgyártás műveleteivel acélt állítanak elő

Előfordulás & Élettani hatások

Föld - talajok, ásványok Univerzum - csillagok Hemoglobin létrejövetelében nagyon fontos szerepet játszik, ugyanis a hemoglobin porfirin vázát a vas alkotja. Így életünkben meghatározó tulajdonsággal bíró elemként tarthatjuk számon.
 • Angol név: iron
 • Vegyjel: FE
 • Rendszám: 26
 • Relatív atomtömeg: 55.85
 • Sűrűség: 7,86 g/cm3
 • Szín: csillogó fémes szürkés árnyalattal
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: 1538 C°
 • Forráspont: 2861 C°
 • Fajhő: 449 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [Ar] 3d6 4s2
 • Elektronpályák: 3
 • Vegyértékelektronok: 26
 • Oxidációs szám: 2,3,4,6
 • Elektronegativitás: 1.8
 • Ionizációs energia: 762 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: -
 • Kovalens sugár: 117 pm C°
 • Atomsugár: 130 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: 2,3,4,6
 • Hővezetőképesség: 80,4 W/mK
 • Elektromos vez. képesség: Közepesen vezető
 • Felezési idő: 54Fe - >3,1*1022 év I 55Fe - 2,73 év I 56Fe - Stabil I 57Fe - Stabil I 58Fe - Stabil 59Fe - 44,5 nap I 60Fe - 1,5*106 év
 • Izotópok tömegszáma: 53,9396 I 55,9349 I 56,9354 I 57,9333
 • Izotópok gyakorisága: 54Fe - 5,82% I 55Fe -mest. I 56Fe - 91,66% I 57Fe -2,19% I 58Fe -0,33% I 59Fe - mest. I 60Fe - mest.

Csoport

Átmenetifémek

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Tércentrált köbös