Flerovium

A 114-es rendszámú szupernehéz (transzurán) elemnek 2012 májusában a kémikusok nemzetközi szervezete (IUPAC) a flerovium nevet adta. Vegyjele Fl. Korábbi ideiglenes neve ununkvadium (Uuq) volt. Kémiai kísérletek alapján a flerovium lehet az első atom, amely rendellenes, nemesgázszerű tulajdonságokat mutat relativisztikus hatások miatt.

Előfordulás & Élettani hatások

Ismeretlen Nincs információ.
 • Angol név: flerovium
 • Vegyjel: FL
 • Rendszám: 114
 • Relatív atomtömeg: 289
 • Sűrűség: Ismeretlen
 • Szín: ezüstös fehér/ fémes szürke
 • Szag: Ismeretlen
 • Olvadáspont: Ismeretlen C°
 • Forráspont: Ismeretlen C°
 • Fajhő: Ismeretlen
 • Elektronszerkezet: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
 • Elektronpályák: 7
 • Vegyértékelektronok: 114
 • Oxidációs szám: Ismeretlen
 • Elektronegativitás: Ismeretlen
 • Ionizációs energia: Ismeretlen
 • Van Der Waals sugár: Ismeretlen
 • Kovalens sugár: Ismeretlen C°
 • Atomsugár: Ismeretlen C°
 • Jell. oxidációs számok: Ismeretlen
 • Hővezetőképesség: Ismeretlen
 • Elektromos vez. képesség: Ismeretlen
 • Felezési idő: Ismeretlen
 • Izotópok tömegszáma: Ismeretlen
 • Izotópok gyakorisága: Ismeretlen

Csoport

Másodfajú-fémek

Halmazállapot

Vsz. szilárd

Kristályszerkezet

Ismeretlen