Hidrogén

A hidrogén (régies, magyarosított elnevezése köneny vagy gyulany, latinul: hydrogenium) a periódusos rendszer első kémiai eleme. Vegyjele H, rendszáma 1. A hidrogénVegyjele H, rendszáma 1. A hidrogén a legkönnyebb elem, atomtömege 1,00784–1,00811 u, egyatomos formájában (H1) a leggyakoribb elem, a világegyetem barion-tömegének mintegy 75%-a. A fősorozatbeli csillagok nagyrészt plazma halmazállapotú hidrogénből állnak, amit apránként héliummá alakítanak át - atommagfúziós folyamatok segítségével. A többi kozmikus testre általánosan igaz, hogy minél nagyobb, annál több benne a hidrogén: mivel a kisebb égitestek gravitációs mezeje az igen könnyű hidrogéngázt nem képes légkörében huzamosan megtartani.

Előfordulás & Élettani hatások

10 Magas koncentráció belégzésekor oxigén-hiány, fejfájás, fülcsengés, szédülés, álmosság, eszméletvesztés, hányinger és hányás alakulhat ki. Bizonyos körülmények között halált is okozhat.
 • Angol név: hydrogen
 • Vegyjel: H
 • Rendszám: 1
 • Relatív atomtömeg: 1.007825
 • Sűrűség: 0,0899 kg/
 • Szín: Színtelen
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: -259 C°
 • Forráspont: -252 C°
 • Fajhő: 14300 J/kgK
 • Elektronszerkezet: 1s1
 • Elektronpályák: 1
 • Vegyértékelektronok: 1
 • Oxidációs szám: 1,-1
 • Elektronegativitás: 2.1
 • Ionizációs energia: 1312 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: 120 pm
 • Kovalens sugár: 32 pm C°
 • Atomsugár: 46 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: 1,-1
 • Hővezetőképesség: 180,5 W/mK
 • Elektromos vez. képesség: -
 • Felezési idő: 3H - 12,32 év
 • Izotópok tömegszáma: 1.007825 I 2.014
 • Izotópok gyakorisága: 3 természetes izotóp | 1H - 99,98% | 2H - 0,015 % | 3H - nyomokban

Csoport

Nemfémek

Halmazállapot

Gáz

Kristályszerkezet

Hexagonális