Mendelévium

A mendelévium a periódusos rendszer egyik kémiai eleme. Vegyjele Md, rendszáma 101. Nevét Dmitrij Ivanovics Mengyelejev kémikusról, a periódusos rendszer megalkotójáról kapta. Moláris tömege 258 g/mol.

Előfordulás & Élettani hatások

Ismeretlen Nincs információ.
 • Angol név: mendelevium
 • Vegyjel: MD
 • Rendszám: 101
 • Relatív atomtömeg: 256.09
 • Sűrűség: Ismeretlen
 • Szín: Ezüstös fehér/Fémes szürke
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: 827 C°
 • Forráspont: 10000 C°
 • Fajhő: Ismeretlen
 • Elektronszerkezet: [Rn] 5f13 6d0 7s2
 • Elektronpályák: 7
 • Vegyértékelektronok: 101
 • Oxidációs szám: Ismeretlen
 • Elektronegativitás: 1.3
 • Ionizációs energia: 634 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: Ismeretlen
 • Kovalens sugár: Ismeretlen C°
 • Atomsugár: Ismeretlen C°
 • Jell. oxidációs számok: Ismeretlen
 • Hővezetőképesség: Ismeretlen
 • Elektromos vez. képesség: Ismeretlen
 • Felezési idő: 257Md - 5,52 óra I 258Md - 51,5 nap I 260Md - 31,8 nap
 • Izotópok tömegszáma: -
 • Izotópok gyakorisága: 257Md -mest. I 258Md - mest. I 260Md - mest.

Csoport

Aktinoidák

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Ismeretlen