Nátrium

A nátrium (nyelvújításkori magyar nevén szikeny) a periódusos rendszer egy kémiai eleme, vegyjele Na, rendszáma 11. Elemi állapotban ezüstös színű, lágy, jól nyújtható, igen reakcióképes könnyűfém. Az I. főcsoportba, az alkálifémek közé tartozik és a többi csoportbeli elemhez hasonlóan egyetlen elektron található a vegyértékhéján, melyet könnyedén lead pozitív töltésű kationt alkotva. Egyetlen stabil izotópja a 23Na. Reakcióképessége nagy, a vízzel rendkívül heves reakcióba lép, a levegő oxigénjével érintkezve gyorsan oxidálódik, ezért inert körülmények között kell tárolni. Nagy reakciókészsége miatt a természetben nem fordul elő elemi állapotban, csak vegyületeiben. A földkéreg hatodik leggyakoribb eleme, számos ásványban megtalálható, például földpátokban, szodalitben, vagy a kősóban. Égetéskor a lángot sárgára festi. Elemi nátriumot először 1807-ben Humphry Davy állított elő nátrium-hidroxid elektrolízisével.

Előfordulás & Élettani hatások

Univerzum - csillagok Föld - földkéreg, tengerek Emberi szervezetben meghatározó (80-100 gramm található). Csontokban, kötőszövetekben és az idegrendszeri ingerek átvitelénél játszik szerepet. Egyik vegyülete a nátrium-hidroxid gőz rendkívül irritálhatja a bőrt, szemet, orrot és a torkot. Nagy mennyiség
 • Angol név: sodium
 • Vegyjel: NA
 • Rendszám: 11
 • Relatív atomtömeg: 22.99
 • Sűrűség: 0,97 g/cm3
 • Szín: Ezüstfehér
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: 97 C°
 • Forráspont: 883 C°
 • Fajhő: 1230 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [Ne] 3s1
 • Elektronpályák: 3
 • Vegyértékelektronok: 11
 • Oxidációs szám: 1
 • Elektronegativitás: 0.9
 • Ionizációs energia: 495 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: 227 pm
 • Kovalens sugár: 154 pm C°
 • Atomsugár: 189 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: 1
 • Hővezetőképesség: 142 W/mK
 • Elektromos vez. képesség:
 • Felezési idő: 22Na - 2,602 év I 23Na - stabil
 • Izotópok tömegszáma: 22.9898
 • Izotópok gyakorisága: 22Na - mesterséges I 23Na - 100

Csoport

Alkálifémek

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Tércentrált köbös