Neon

A neon egy kémiai elem, nemesgáz. Rendszáma 10, vegyjele Ne. Vegyértékelektron-szerkezete 2s22p6. Standard körülmények között színtelen és szagtalan, íztelen, egyatomos gáz. 1898-ban a levegő cseppfolyósításával állították először elő, a kriptonnal és a xenonnal együtt; miután a száraz levegőből eltávolították a nitrogént, az oxigént, az argont és a szén-dioxidot. E három maradék nemesgáz közül a neont fedezték fel másodiknak, és világos vörös emissziós spektrumáról azonnal felismerték, hogy új elemről van szó. Neve görög eredetű, jelentése új.

Előfordulás & Élettani hatások

Univerzum - csillagok Föld - légkör Nincs információ.
 • Angol név: neon
 • Vegyjel: NE
 • Rendszám: 10
 • Relatív atomtömeg: 20.18
 • Sűrűség: 0,83 g/dm3
 • Szín: Színtelen
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: -248.9 C°
 • Forráspont: -246.08 C°
 • Fajhő: 1030 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [He] 2s2 2p6
 • Elektronpályák: 2
 • Vegyértékelektronok: 10
 • Oxidációs szám: -
 • Elektronegativitás: -
 • Ionizációs energia: 2080 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: 154 pm
 • Kovalens sugár: 71 pm C°
 • Atomsugár: 160 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: -
 • Hővezetőképesség: 49,1 mW/mK
 • Elektromos vez. képesség: -
 • Felezési idő: Stabil
 • Izotópok tömegszáma: 19.99244 I 20.99395 I 21.99138
 • Izotópok gyakorisága: 20Ne - 90,92 I 21Ne - 0,257 I 22Ne - 8,82

Csoport

Nemesgázok

Halmazállapot

Gáz

Kristályszerkezet

Lapcentrált köbös