Nikkel

A nikkel (nyelvújításkori magyar nevén: alany vagy álany[1]) a periódusos rendszer egy kémiai eleme. Átmenetifém. A 10. (VIII. B) csoport eleme. Vegyjele Ni, rendszáma 28. Fémes színű, szobahőmérsékleten szilárd fém. Érce, melyből előállítják (NiAs), vöröses színű, akárcsak a vörösréz érce, azzal a különbséggel, hogy a nikkelérc hevítése közben kellemetlen szagú arzéngáz keletkezik.

Előfordulás & Élettani hatások

Föld - földkéreg Univerzum - meteoritok Mérgező. Rákkeltő hatású, illetve bőrrel és légutak nyálkahártyájával érintkezve izgató hatást, allergiás reakciót válthat ki. Por formájában belélegezve súlyos egészség- illetve szervi károsodást okozhat. Vizi élővilág számára ártalmas.
 • Angol név: nickel
 • Vegyjel: NI
 • Rendszám: 28
 • Relatív atomtömeg: 58.71
 • Sűrűség: 8,9 g/cm3
 • Szín: Csillogó, fémes
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: 1455 C°
 • Forráspont: 2913 C°
 • Fajhő: 445J/kgK
 • Elektronszerkezet: [Ar] 3d8 4s2
 • Elektronpályák: 3
 • Vegyértékelektronok: 28
 • Oxidációs szám: 2; 3
 • Elektronegativitás: 1.8
 • Ionizációs energia: 737 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: -
 • Kovalens sugár: 115 pm C°
 • Atomsugár: 124 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: 2; 3
 • Hővezetőképesség: 90,9 W/mK
 • Elektromos vez. képesség: -
 • Felezési idő: 56Ni - 6,075 nap I 58Ni- Stabil I 59Ni - 76000 év I 60Ni - Stabil I 61Ni - Stabil I 62Ni - Stabil I 63Ni - 100,1 év I 64Ni - Stabil
 • Izotópok tömegszáma: 57,9335 I 59,9332 I 60,931 I 61,9283 I 63,928
 • Izotópok gyakorisága: 56Ni - mesterséges I 58Ni- 67,88 I 59Ni - mest. I 60Ni - 26,23 I 61Ni - 1,15 I 62Ni - 3,66 I 63Ni - mest. I 64Ni - 1,08

Csoport

Átmenetifémek

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Lapcentrált köbös