Ozmium

Az ozmium egy kémiai elem, átmenetifém. A rendszáma 76, a vegyjele Os. A neve a „szag” görög osmé szóból ered, nyelvújításkori neve szagany Ez az elem szúrós szagú, illékony oxidjára utal. Hét stabil izotópja van, 184–192 közötti tömegszámmal.

Előfordulás & Élettani hatások

Ipar- ötvözetek gyártása Az ozmium egyik vegyülete, ozmium-tetroxid erősen mérgező. A fém már 107 g/m3 koncentrációban a levegőben tüdő-, bőr- és szemkárosodást okoz.
 • Angol név: osmium
 • Vegyjel: OS
 • Rendszám: 76
 • Relatív atomtömeg: 190.20
 • Sűrűség: 22,6 g/cm3
 • Szín: Ezüstös, kék árnyalat
 • Szag: Szúrós szagú
 • Olvadáspont: 3033 C°
 • Forráspont: 5012 C°
 • Fajhő: 130 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [Xe] 4f14 5d6 6s2
 • Elektronpályák: 6
 • Vegyértékelektronok: 76
 • Oxidációs szám: ±0,7
 • Elektronegativitás: 2.2
 • Ionizációs energia: 839 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: -
 • Kovalens sugár: 127 pm C°
 • Atomsugár: 135 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: ±0,7
 • Hővezetőképesség: 87,6 W/mK
 • Elektromos vez. képesség:
 • Felezési idő: 184Os - >5,6*1013 év I 185Os - 93,6 nap I 186Os - >2*1015 év I 187Os - Stabil I 188Os - Stabil I 189Os - Stabil I 190Os - Stabil I 191Os - 15,4 nap I 192Os - Stabil I 193Os - 30,11 nap I 194Os- 6 év
 • Izotópok tömegszáma: 183,9526 I 185,9539 I 186,956 I 187,956 I 188,9582 I 189,9586 I 191,9614
 • Izotópok gyakorisága: 184Os - 0,018% I 185Os - mest. I 186Os - 1,59% I 187Os - 1,64% I 188Os - 13,3% I 189Os - 16,1% I 191Os - mest. I 192Os - 41% I 193Os - mest. I 194Os- mest.

Csoport

Átmenetifémek

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Hexagonális