Prométium

A prométium a lantanoidák közé tartozó ritkaföldfém, a periódusos rendszer 61. eleme. Vegyjele Pm, más elemekkel vegyülve sókat alkot. A prométiumnak csak egy stabil oxidációs száma van, a +3, azonban létezhet néhány +2 vegyülete is. Összes izotópja radioaktív; a technéciummal együtt egyike annak a két elemnek, amelyet stabil elem követ a periódusos rendszerben. Nevét Prométeuszról kapta. Radioaktív elem, a természetben extrém ritkán fordul elő urán ércekben (mint bomlástermék), csak mesterséges atommag-átalakítással lehet előállítani. Jelenlétét kimutatták már néhány csillagban is.

Előfordulás & Élettani hatások

Föld - ércek, Univerzum - csillagok Atommag átalakítás Nincs információ.
 • Angol név: promethium
 • Vegyjel: PM
 • Rendszám: 61
 • Relatív atomtömeg: 147
 • Sűrűség: 7,23 g/cm3
 • Szín: Fémes
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: 1042 C°
 • Forráspont: 3000 C°
 • Fajhő: -
 • Elektronszerkezet: [Xe] 4f5 5d0 6s2
 • Elektronpályák: 6
 • Vegyértékelektronok: 61
 • Oxidációs szám: 3
 • Elektronegativitás: 1.13
 • Ionizációs energia: 535 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: -
 • Kovalens sugár: 163 pm C°
 • Atomsugár: 182 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: 3
 • Hővezetőképesség: 17,9 W/mK
 • Elektromos vez. képesség: -
 • Felezési idő: 145Pm - 17,7 év I 146Pm - 5,53 év I 147Pm - 2,6234 év
 • Izotópok tömegszáma: - I - I -
 • Izotópok gyakorisága: 145Pm - mesterséges I 146Pm - mest. I 147Pm - mest.

Csoport

Lantanoidák

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Hexagonális