Rénium

A rénium a periódusos rendszer egy kémiai eleme. Vegyjele Re, rendszáma 75. Ez az ezüstfehér, nehéz átmenetifém a periódusos rendszer 7. csoportjában helyezkedik el. A földkéreg egyik legritkább eleme, a földkéregben átlagos koncentrációja 1 ppb (1:1 000 000 000). A tiszta rénium olvadáspontja a harmadik legmagasabb az elemek között, csupán a volfrámé és a széné magasabb. Kémiai tulajdonságait tekintve a mangánra hasonlít, a molibdén- és rézfinomítás melléktermékeként állítják elő. A réniumot 1925-ben fedezték fel, így ez volt a legutoljára felfedezett, természetes előfordulású stabil elem (a legutoljára felfedezett elem a francium, de az nem stabil). Nevét a Rajnáról kapta.

Előfordulás & Élettani hatások

Föld - földkéreg Nincs információ.
 • Angol név: rhenium
 • Vegyjel: RE
 • Rendszám: 75
 • Relatív atomtömeg: 186.2
 • Sűrűség: 21 g/cm3
 • Szín: Szürkés fehér
 • Szag: Szagtalam
 • Olvadáspont: 3186 C°
 • Forráspont: 5596 C°
 • Fajhő: 137 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [Xe] 4f14 5d5 6s2
 • Elektronpályák: 6
 • Vegyértékelektronok: 75
 • Oxidációs szám: 6,4,2,-2
 • Elektronegativitás: 1.9
 • Ionizációs energia: 760 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: -
 • Kovalens sugár: 128 pm C°
 • Atomsugár: 137 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: 6,4,2,-2
 • Hővezetőképesség: 48,0 W/mK
 • Elektromos vez. képesség: -
 • Felezési idő: 185Re - Stabil I 187Re - 4,35*1010 év
 • Izotópok tömegszáma: 184.953
 • Izotópok gyakorisága: 185Re - 37,07% I 187Re - 62,93%

Csoport

Átmenetifémek

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Hexagonális