Röntgenium

A röntgenium a periódusos rendszer kémiai elemeinek egyike. Vegyjele Rg, rendszáma 111. A röntgenium rendkívül radioaktív, mesterséges elem (olyan elem, amely laboratóriumban előállítható, de a természetben nem fordul elő). A legstabilabb ismert izotópja a röntgenium-281, melynek felezési ideje 26 másodperc. A röntgeniumot először 1994-ben állították elő a darmstadti GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH kutatóintézetben. Az elemet Wilhelm Conrad Röntgen (más írásmóddal: Roentgen), Nobel-díjas fizikus után nevezték el.

Előfordulás & Élettani hatások

Nincs információ Nincs információ.
 • Angol név: roentgenium
 • Vegyjel: RG
 • Rendszám: 111
 • Relatív atomtömeg: 281
 • Sűrűség: Ismeretlen
 • Szín: vsz. Ezüstös
 • Szag: Ismeretlen
 • Olvadáspont: Ismeretlen C°
 • Forráspont: Ismeretlen C°
 • Fajhő: Ismeretlen
 • Elektronszerkezet: [Rn] 5f14 6d10 7s1
 • Elektronpályák: 7
 • Vegyértékelektronok: 111
 • Oxidációs szám: Ismeretlen
 • Elektronegativitás: Ismeretlen
 • Ionizációs energia: Ismeretlen
 • Van Der Waals sugár: Ismeretlen
 • Kovalens sugár: Ismeretlen C°
 • Atomsugár: Ismeretlen C°
 • Jell. oxidációs számok: Ismeretlen
 • Hővezetőképesség: Ismeretlen
 • Elektromos vez. képesség: Ismeretlen
 • Felezési idő: 281Rg - 26 s
 • Izotópok tömegszáma: Ismeretlen
 • Izotópok gyakorisága: 281Rg - mest.

Csoport

Átmenetifémek

Halmazállapot

Vsz. szilárd

Kristályszerkezet

Ismeretlen