Technécium

A technécium a legkisebb rendszámú kémiai elem, amelynek nincs stabil izotópja. Rendszáma 43, vegyjele Tc. Ezüstszürke átmenetifém. Kémiai tulajdonságait tekintve a mangán és a rénium között áll. A technécium nagy része szintetikusan előállított, és csak nagyon kis mennyiségben található meg a természetben, amely az urán spontán maghasadásából, vagy molibdénércek neutronbefogással történő átalakulásából származik.

Előfordulás & Élettani hatások

Orvostudomány - radioaktív nyomjelzőként Technéciumnak természetes biológiai szerepe nincs. Az emberi testben nem található meg. Toxicitása csekély.
 • Angol név: technetium
 • Vegyjel: TC
 • Rendszám: 43
 • Relatív atomtömeg: 99
 • Sűrűség: 11,5 g/cm3
 • Szín: Ezüstszürke
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: 2157 C°
 • Forráspont: 4265 C°
 • Fajhő: 63 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [Kr] 4d5 5s2
 • Elektronpályák: 3
 • Vegyértékelektronok: 43
 • Oxidációs szám: 7
 • Elektronegativitás: 1.9
 • Ionizációs energia: 702 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: -
 • Kovalens sugár: 127 pm C°
 • Atomsugár: 136 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: 7
 • Hővezetőképesség: 50,6 W/mK
 • Elektromos vez. képesség: Szupravezető
 • Felezési idő: 95mTc - 61 nap I 96Tc - 4,3 nap I 97mTc - 90 nap I 97Tc - 2,6*106 év I 98Tc - 4,2*106 év I 99mTc - 6,01 óra I 99Tc - 2,111*105 év
 • Izotópok tömegszáma: -
 • Izotópok gyakorisága: -

Csoport

Átmenetifémek

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Hexagonális