Szén

A szén a periódusos rendszer hatodik kémiai eleme. Vegyjele C. Nyelvújításkori magyar neve széneny. Rendszáma 6, a IV. főcsoportban és második periódusban helyezkedik el. Négy vegyértékű, nemfém. Tiszta állapotban több allotrop módosulatban is létezik: legjelentősebbek a grafit, a gyémánt és a fullerének. Kötött állapotban a karbonátokban, a szén-dioxidban és az élő szervezeteket alkotó szerves vegyületekben fordul elő. Nélküle nem létezne élet a Földön. A természetben nem található nagy mennyiségben, nem tartozik a leggyakoribb elemek közé, de az élővilág számára nélkülözhetetlen.

Előfordulás & Élettani hatások

Univerzum - csillagokban Föld - minden szerves élő anyagban Földi élet alapja, enélkül élet nem létezhetne. Az elemi szénnek nagyon alacsony a toxicitása. Az emberekre nézve egészségügyi kockázatot a korom jelent. Kitettség esetén átmeneti vagy maradandó károsodást okozhat a tüdőben és a szívben. Néhány egyszerű s
 • Angol név: carbon
 • Vegyjel: C
 • Rendszám: 6
 • Relatív atomtömeg: 12.01
 • Sűrűség: 2,26 g/cm3
 • Szín: Fekete
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: 3642 C°
 • Forráspont: 4827 C°
 • Fajhő: 710 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [He] 2s2 2p2
 • Elektronpályák: s,p
 • Vegyértékelektronok: 6
 • Oxidációs szám: 2.4
 • Elektronegativitás: 2.5
 • Ionizációs energia: 1086 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: 170 pm
 • Kovalens sugár: 77 pm C°
 • Atomsugár: 77 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: 2.4
 • Hővezetőképesség: 129 W/mK
 • Elektromos vez. képesség: -
 • Felezési idő: 12C - stabil I 13C - stabil I 14C - 5730 év
 • Izotópok tömegszáma: 12 I 13.00335
 • Izotópok gyakorisága: 12C - 98,89 I 13C - 1,11 I 14C - nyomokban

Csoport

Nemfémek

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Hexagonális