Lítium

Előfordulás & Élettani hatások

Széles körben elterjedt elem, de elemi formában nem fordul elő. Földön megtalálható tengerekben és vulkanikus kőzetekben. Korrozív hatású, bőrrel érintkezve kezelést igényel. Természetes élettani folyamatokban nem játszik szerepet, de szervezetbe jutva enyhén mérgező hatású lehet.
 • Angol név: lithium
 • Vegyjel: LI
 • Rendszám: 3
 • Relatív atomtömeg: 6.941
 • Sűrűség: 0,535 g/cm
 • Szín: ezüstfehér, szürke
 • Szag: Szagtalan
 • Olvadáspont: 180 C°
 • Forráspont: 1342 C°
 • Fajhő: 3570 J/kgK
 • Elektronszerkezet: [He] 2s1
 • Elektronpályák: 1
 • Vegyértékelektronok: 3
 • Oxidációs szám: 1
 • Elektronegativitás: 1
 • Ionizációs energia: 520 kJ/mol
 • Van Der Waals sugár: 182 pm
 • Kovalens sugár: 123 pm C°
 • Atomsugár: 155 pm C°
 • Jell. oxidációs számok: 1
 • Hővezetőképesség: 84,8 W/mK
 • Elektromos vez. képesség: -
 • Felezési idő: Stabil
 • Izotópok tömegszáma: 6.01512 I 7.016
 • Izotópok gyakorisága: 6Li - 7,42 I 7Li - 9258

Csoport

Alkálifémek

Halmazállapot

Szilárd

Kristályszerkezet

Tércentrált köbös